WGP Autococker Master Barb Kit - (3S40)

WGP Autococker Master Barb Kit - (3S40)

  • $9.95
  • Save $27.45


WGP Autococker Master Barb Kit

Barb Kit Includes:
• 1 - (10/32) Swivel Barb - Nickel
• 2 - (10/32) Barb - Black
• 3 - (6/40) 3 Way Barb - Brass
• 3 - 6/40) 3 Way Barb - Nickel
• 3 - (M3) 3 Way Barb - Stainless